Acties

2016- Mei: Nieuw bestuurslid. Zie acties BBCH

2016- Mei: Historische vereniging. Zie acties algemeen.

2016- Mei: Hardenberg Promotie Jaarprogramma/Evenementenkalender. Zie acties algemeen.

2016- Mei:Aandacht voor werelddansgroep Harvolda. Zie acties algemeen.

2016-April: Uitnodiging Alg. ledenvergadering. Zie acties BBCH 

2015- Juni: Adviesnota klankbordgroep AZC aangeboden aan het college van B&W. Zie acties BBCH

2015- Juni:Overgang van 5 naar 2 consultatiebureau’s per 1 september 2015. Zie acties algemeen.

2015-Juni: Oranjefonds zoekt Overijsselse groene buurtprojecten. Zie acties algemeen.

2015-Juni: Hardenberger Avondvierdaagse en/of de Klepperstadtocht. Zie acties algemeen.

2015-Juni: Kastanjebomen Karel Doormanlaan en Trompstraat. Zie acties algemeen.

2015-juni: Eikenprocessie rups. Zie acties algemeen.

2015-juni: E-bikedag gemeente Hardenberg, Ommen en de fietsersbond. Zie acties algemeen.

2015-maart: Documentaire Kastanjehof. Zie Acties algemeen.

2015-maart: Jaarprogramma/Evenementenkalender Hardenberg Promotie. Zie Acties algemeen.  Leontien’s Ladies Ride op 13 juni

2014-december: Spelregels rond de jaarwisseling. Zie Acties algemeen.

2014-december: Sleutelfiguren vragen hernieuwde aandacht. Zie Acties algemeen en link via www.destuw.nl

2014-oktober:Ledenwerf actie heeft 21 nieuwe leden opgeleverd! Zie Acties BBCH

2014-oktober: Behoefteonderzoek binnen werkgebied BBCH, zie acties Algemeen.

2014-juli: BBCH zoekt nieuwe penningmeester, zie Acties BBCH!

2014-juli: Vechtpark voorstel deelgebied centrum uiterwaard, plattegrond zie Actie Algemeen.

2014-juli: Stadswandeling, Zie Acties Algemeen

2014-juni: Jaarprogramma/Evenementenkalender Hardenberg Promotie 2014, Zie Acties Algemeen

2014-juni: Buurkracht, zie Acties Algemeen

2014- juni: Jeugdwerkbureau Stap. zie onder links

2014-maart: Aanbod Burendag, zie Acties BBCH

2014- maart: Algemene ledenvergadering BBCH op 26 maart, zie Acties BBCH

2013- december:   Gemeente vraagt aandacht voor problemen rond de jaarwisseling, ondermeer
een nieuwsbrief van de  burgemeester, zie Acties algemeen.

2013- december:   Aandacht activiteiten BBCH via omroep NOOS, zie Acties BBCH

2013- december:   Parkeerproblemen Beatrixstraat, zie Acties BBCH

2013- december:   Vergaderdata en inloopspreekuren 2014, zie vergaderingen onder kop bestuur

2013- november:   Burgernet, zie Acties algemeen

2013- oktober:        Openingstijden en activiteiten buurtkamer, zie Acties algemeen

2013- september:  AED Parallelweg, zie Acties algemeen

2013- september:  Appeltjes van Oranje, zie Acties algemeen

2013- september:  Inloopspreekuur BBCH, zie Acties BBCH

2013- september:  Kern met Pit, zie Acties algemeen

2013- augustus:     Jaarprogramma, Hardenberg Promotie, zie Acties Algemeen

2013- augustus:     Speelstraten, landelijk project in 2013 en 2014 ook in Hardenberg Centrum,  zie  Acties  Algemeen

2013- augustus:     Burendag, september 2013, zie Acties algemeen

2013- juli: Ontwikkelingen rond oversteekplaats Burg. Bramerstraat, zie Acties BBCH

2013- mei: Nieuw bestuurslid: De BBCH heeft een 7e bestuurslid gevonden: Roelie Posthuma. Roelie heeft inmiddels een overleg  bijgewoond.

2013- maart: Persbericht werkbezoek, gekopieerd uit de Toren:

persbericht-2013

————————————————————————————————————————–

2013 april:  Alg. Ledenvergadering/Website BBCH                                                
Op woensdag 3 april om 20.00 uur houdt de BBCH haar algemene ledenvergadering in de Schakel.Tijdens de ledenvergadering zal ondermeer de nieuwe website van de BBCH gepresenteerd worden. Daarnaast zal waterschap Velt en Vecht een presentatie houden over het Vechtpark. De BBCH wil het contact met haar leden verbeteren. Daarvoor is een website ontwikkeld. Een aparte rubriek maakt onderdeel uit van de site. Via deze rubriek kunnen leden reageren op actuele onderwerpen als de groenvoorziening, veiligheid, straatmeubilair en duurzaamheid. Binnen het centrum gebied wonen veel ouderen die niet beschikken over een computer. De BBCH adviseert in dat geval gebruik te maken van bijvoorbeeld een computer in de buurtkamer of de bibliotheek.

Het website adres is: www.BBCentrumHardenberg.nl
Het mailadres waarop u de BBCH kunt bereiken: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl
De BBCH wil dit jaar ook het overleg met de contactpersonen van haar leden weer opstarten. Ten behoeve van het optimaliseren van de ledenadministratie vraagt de BBCH haar leden adreswijzigingen door te geven via het mailadres en/of via het wijzigingsformulier (website).
De BBCH maakt tevens gebruik van de gelegenheid het  bestuur voor te stellen:

M. de Ligny, penningmeester
M. Jansen, secretaris
L.Moeken, lid
W.Lutke Schipholt, voorzitter
A. Vlogman, lid (niet op de foto)
J.Stoffelsma, lid

Het bestuur van de BBCH kan nog enkele nieuwe bestuursleden gebruiken! Zin in een nieuwe uitdaging? Wilt u meedenken over de leefbaarheid van het centrum? Meld u dan aan via het mailadres van de BBCH: bestuur@bbcentrumhardenberg.nl  Er wordt dan contact met u gelegd.

————————————————————————————————————————————————————————