Aanmelden

Algemeen

  • Door ondertekening van de doorlopende machtiging S€PA bindt u zich aan deze voorwaarden, en geeft u toestemming aan Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ondergetekende.

  • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betaling

  • Betaling geschiedt via euro Incasso of periodieke overmaking.

  • Het lidmaatschap begint op de eerstvolgende maand na uw inschrijving. De betaling vindt plaats 1 x per jaar.

  • U betaalt altijd voor 1 jaar, dat loopt van 01-01 t/m 31-12.

Opzegging

  • Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden, voor 1 december.
  • Er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen. versie 22-05-2023

Info Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg

Adres: M.Hzn. Trompstraat 41 7772 ZG Hardenberg Nederland
Incassant ID: NL14ZZZ400627620000
Website: www.bbcentrumhardenberg.nl
E-mail:bestuur@bbcentrumhardenberg.nl
IBAN NL49 RABO 0107 6012 73
BBIC RABONL2UK
KvK: 40062762