ENQUÊTE Hondenuitlaatstroken

Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg

De vereniging is opgericht op 28 oktober 1997. Zij heeft als doel het behartigen van de belangen van de bewoners van het werkgebied en richt zich op het vergroten en behouden van de leefbaarheid. Concrete activiteiten zijn onder andere het inventariseren van de wensen van de bewoners en het optreden als gesprekspartner van de Gemeente in zaken als verkeersveiligheid, wegen, groen, huisvesting en andere openbare voorzieningen.

De vereniging stimuleert initiatieven die leiden tot verbetering van de woon- en leefsituatie. Zij organiseert, al dan niet in samenwerking met anderen, sociaal culturele activiteiten.

Met het Centrum van Hardenberg wordt het woongebied bedoeld dat aan de buitenzijde wordt begrensd door de rivier de Vecht, de Radewijkerbeek en de J.C.Kellerlaan tot de kruising met de Twenteweg

Actueel

Jaarlijks houdt de BBCH haar algemene ledenvergadering in de Schakel. Leden ontvangen ruim van te voren een uitnodiging met agenda en jaarverslag. Tevens kunnen vorige verslagen teruggelezen worden door te klikken op de kopjes verslagen en vergaderingen aan de rechterkant van deze pagina! 

Ons werkgebied