Samenstelling bestuur per januari 2017

Wim Lutke Schipholt – Voorzitter

Ik ben geboren in Twente.Eerst heb ik 5 jaar gewoond in Heemse, toen verhuisd naar Baalder, waar ik 30 jaar heb gewoond en nu woon ik sinds april 2008 aan de Markt.Ik heb bij de Wavin en FPI gewerkt, nu ben ik gepensioneerd.In 2011 ben ik betrokken geraakt bij de BBCH.

Margreet Jansen-Secretaris

Sinds het najaar van 2011 ben ik betrokken bij de BBCH  in de functie van secretaris. Ik ben geboren in de voormalige gemeente Avereest en woon bijna 50 jaar in Hardenberg, waarvan de laatste 40 jaar in het Centrum. Beroepsleven: Ik was 40 jaar in dienst van de Saxenburgh Groep en tot en met juli 2021 dienst van Stichting De Stuw als sociaal  cult. werker. Sinds 1 augustus 2021 ben ik met pensioen.

Thea Breukelman – Bestuurslid

Ik ben geboren in Delfzijl en woon sinds 2010 in het centrum van Hardenberg, daarvoor heb ik 33 jaar in Heemse gewoond. Ik heb in Heemse gewerkt voor de Protestantse  Gemeente Hardenberg-Heemse als beheerder en ben sinds april 2016 lid van het bestuur van de BBCH. Graag wil ik mij inzetten voor een centrum waar het fijn is om te wonen.

Gert Odink  – Penningmeester

Ik ben geboren in Mariënberg, woon sinds 1996 in Hardenberg, niet in het centrum, maar heb wel veel belangstelling voor het centrum. Sinds voorjaar 2015 ben ik gekozen door de ledenvergadering. In mijn dagelijkse leven werk ik bij een betonmortelcentrale in Meppel. Mijn functie binnen het bestuur is penningmeester.

Lammy Moeken – Bestuurslid

In het voorjaar van 2012 ben ik lid geworden van het bestuur van de BBCH.Ik ben geboren in Ane [Gramsbergen] Sinds 1985 woon ik in Hardenberg samen met man en 3 kids. Ik werk al 25 jaar  voor de Saxenburgh Groep en wel in Zorgcentrum ‘t Welgelegen te Gramsbergen

Jan Schoemaker-Bestuurslid

Ik ben in 1950 geboren in Friesland en woon sinds 1971 in Hardenberg. In 2002 zijn mijn vrouw en ik verhuisd naar het Centrum, waar wij met veel plezier wonen. De BBCH ken ik al wat langer, ook vanuit ander vrijwilligerswerk. Sinds eind 2013 draai ik mee in het bestuur en tijdens de Alg. Ledenvergadering van het voorjaar van 2014 hebben de leden mij gekozen als bestuurslid.

Roelie Posthuma – Bestuurslid

Ik ben geboren in Drachten. Ik ben verpleegkundige. Als zodanig heb ik onder meer in het buitenland gewerkt. Vanaf 1998 weer in Nederland in diverse werkvelden. Bijna acht jaar geleden ben ik vanuit Friesland naar Hardenberg getrokken. In het voorjaar van 2013 was ik aanwezig bij de jaarvergadering. Het leek mij goed en zinvol om me in te zetten voor de bewoners van het Centrum van Hardenberg. Na overleg ben ik geaccepteerd als alg. bestuurslid.

BBCH | KvK Zwolle 40062762

bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

Naar boven