Brief van CSA aan de provincie over landbouwverkeer over de Bruchterweg

Brandbrief CDA: 'Al tien jaar gaat landbouwverkeer dwars door Hardenberg’

Na tien jaar overleggen, praten en vergaderen is er nog steeds geen oplossing voor het landbouwverkeer dat nu dagelijks dwars door het centrum van Hardenberg rijdt. De CDA-fractie in de gemeenteraad is het zat en heeft daarom een brandbrief naar de provincie Overijssel gestuurd.

‘Wij roepen u met klem op om de afwikkeling van het landbouwverkeer via de Twenteweg mogelijk te maken en hierover met het gemeentebestuur van Hardenberg in contact te treden. Niet om samen wederom uit te spreken dat de situatie onwenselijk is maar om dit probleem nu ook echt op te lossen.’

Ruim 10 jaar geleden, op 3 juli 2013, diende het CDA-Hardenberg al een destijds breed gesteunde motie in om te zorgen dat het landbouwverkeer via de Twenteweg aan de rand van Hardenberg wordt afgewikkeld. Dit in plaats van de huidige routes dwars door het centrum en langs de vele scholen.

‘In de praktijk betekent dit dat groot landbouwverkeer nu nog iedere dag het centrum van Hardenberg passeert precies op de route van zeer veel schoolgaande jeugd. Wij zijn daarover zeer bezorgd en willen hier z.s.m. een oplossing voor.’ CDA-raadslid Gerrit van den Berg ondertekende de brandbrief aan het provinciebestuur; ‘Zoals u weet nemen landbouwvoertuigen steeds grotere vormen aan en neemt de snelheid van landbouwmachines toe. Dat is al langjarig reden voor zorg.’

Talloze overleggen

Na het aannemen van die motie tien jaar geleden zijn er volgens hem ‘talloze overleggen tussen verschillende belangenbehartigers en overheden geweest voor het zoeken van een oplossing.’ Toch ontbreekt er volgens hem nog steeds een (kosteneffectieve) oplossing specifiek voor de Twenteweg als landbouwroute; ‘Als wegbeheerder van de Twenteweg heeft de provincie Overijssel een zeer belangrijke stem in de oplossing.’ Behalve bij het provinciebestuur wil het CDA dit onderwerp ook opnieuw in de Hardenbergse raad aankaarten.

Tekst: Lauk Bouhuijzen

Beeld: Susan Rexwinkel