Enquête Honden uitlaatplaatsen in het Centrumgebied.

Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg houdt een enquête Honden uitlaatplaatsen in het Centrumgebied.

De BBCH houdt deze enquête in overleg met de gemeente Hardenberg en de VVE’s langs de Vecht.

Van oudsher bestaan er langs de Vecht  honden uitlaatstroken. Op deze stroken kan uw hond zijn behoefte doen. Eens per 3 weken worden deze stroken schoon gezogen.

Langs deze stroken bestond geen bebouwing. In de huidige situatie staan er appartementen complexen parallel aan deze stroken. Met name in de zomer hebben bewoners er last van. Het gaat ruiken.

Iedere hondenbezitter heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij zoeken naar een betere oplossing. Reden waarom wij deze enquête willen uitzetten.

U kunt de enquête via de website invullen en versturen. Printen kan natuurlijk ook. Uw papieren versie kunt u inleveren op het adres van de secretaris of tijdens de algemene ledenvergadering in juni: KLIK HIER OM DE ENQUÊTE IN THE VULLEN

De enquête staat per 10 juni op de website van de BBCH:De enquête kan via de site verstuurd worden of verstuurd worden naar het postadres van de secretaris: M. Hzn. Trompstaat 41 7772ZG Hardenberg of ingeleverd worden tijdens de alg. ledenvergadering op 26 juni in de Schakel

Sluitingsdatum: 15 juli 2024