Gaswinning

Onder Collendoorn, de Marslanden en deels onder het centrum van de gemeente Hardenberg zit een gasveld. Daaruit is al veel gas gewonnen, maar er zit nog genoeg in om opnieuw een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een vergunning om opnieuw gas te gaan winnen uit dit veld. De gaswinning zal dan moeten gaan verlopen via een bestaande boorput die in Hoogenweg staat. Dat betekent dus ook dat onder wijken als Baalder en Baalderveld een buis doorloopt waarmee het gas gewonnen wordt.

Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft, eind 2022,  een verzoek voor het verlenen van een vergunning (verkorte procedure) aangeboden voor advies. De gemeente heeft hierop inmiddels positief gereageerd. Dat houdt in dat er  opnieuw gas gewonnen gaat worden uit dit veld.

De BBCH heeft inmiddels een  brief gestuurd aan Burgemeester en Wethouders. In de optiek van de belangenvereniging had de gemeente er goed aan gedaan over deze vergunningsaanvraag met haar inwoners te communiceren. Nu staan inwoners en belangenverenigingen voor een voldongen feit.  Er kan nog uitsluitend reactief worden opgetreden.  De gemeente had beter moeten weten. Er is in dit land genoeg gebeurd om die les geleerd te hebben.  Kennis van nu biedt geen garantie voor de toekomst. Kijk daarvoor o.a. naar gebieden in de provincie Drenthe waar oude gasvelden weer worden gebruikt voor opslag van gas en welke effecten dat heeft. Kortom gemeente, betrek je inwoners bij belangrijke zaken ! Wij van de BBCH zijn niet blij en willen dat de gemeente alsnog haar inwoners  serieus neemt en met hen het gesprek aan gaat.

De reactie op de brief was teleurstellend. Reden waarom de BBCH een tweede reactie middels een brief verzonden heeft. Hierop is nog geen reactie binnengekomen.

Wilt u hierop reageren? Doet u dat dan via de knop: Praat mee over!

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *