Krantenbericht van CU fietsers en voetgangers

Zorgen om veiligheid: ChristenUnie roept op tot actie

ChristenUnie maakt zich zorgen over fietsers en voetgangers in de voervolle winkelstraten in Hardenberg.

Veel mensen, zowel vakantiegasten als eigen inwoners, maken gebruik van het aanbod aan winkels en horeca in het centrum van Hardenberg. Dat is een goede ontwikkeling, maar brengt ook neveneffecten met zich mee. Met name in de zomermaanden moeten zowel fietsers als voetgangers hun weg vinden door de overvolle winkelstraten, waarbij de beschikbare verkeersruimte door reclamestandaarden en terrassen aanzienlijk wordt beperkt. De risico’s voor het winkelend publiek nemen daardoor toe, met bijna-ongelukken, irritatie, scheldpartijen en zelfs een recente aanrijding van een jong kind door een fietser tot gevolg laat Gina Peltjes namens de ChristenUnie weten.

Door de grote toename van elektrisch fietsen is ook de snelheid waarmee wordt gefietst aanzienlijk hoger, met daardoor meer kans op ongelukken. Hoewel het centrumgebied een voetgangerszone is, is gebruik door fietsers toegestaan. De ChristenUnie wil graag van het college van B en W weten of zij ook vinden dat de veiligheid van het winkelend publiek in het geding komt en of zij ook doeltreffende maatregelen willen treffen. ChristenUnie wil graag weten of het college bereid is om onderzoek te doen naar de ervaringen van zowel voetgangs als fietsers met als doel de uitkomsten te verwerken in eventuele maatregelen voor de veiligheid van het winkelend publiek.