Mantelzorgwaardering 2023

MANTELZORGWAARDERING 2023

Een mantelzorger is iemand die voor een ander zorgt. En dat voor een lange tijd of vaak doet. Zonder dat die persoon daar geld voor krijgt.

Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar geven.

Wij zijn heel erg blij met alle mantelzorgers. Daarom geven we de mantelzorgers in onze gemeente graag ieder jaar een cadeaubon.

Voor wie?

Mantelzorgers ontvangen van ons als dank een cadeaubon. U kunt een cadeaubon aanvragen als u:

  • langer dan 3 maanden mantelzorger bent;
  • en minimaal 8 uur per week zorg verleent;
  • aan een inwoner uit de gemeente Hardenberg. Of als u zorgt voor een inwoner van een gemeente die direct aan Hardenberg grenst. En u in die gemeente geen Mantelzorgwaardering krijgt.

U kunt zich niet meer aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2023

U kunt zich niet meer aanmelden voor de mantelzorgwaardering van 2023. Wilt u zich aanmelden voor de mantelzorgwaardering 2024? Dat kan vanaf september 2024. De precieze datum wordt in die maand bekend.

Hebt u zich aangemeld voor de mantelzorgwaardering 2023 en is uw aanmelding goedgekeurd? Dan ontvangt u de cadeaubon uiterlijk 24 november 2023.

Vragen?

Hebt u vragen over de mantelzorgwaardering? Mail of bel naar ons: mantelzorgwaardering@hardenberg.nl of 14 0523.

Hulp voor mantelzorgers

Als mantelzorger komt er veel op u af. Soms is mantelzorg best zwaar. Weet dat u als mantelzorger hulp kunt krijgen. Medewerkers van het Steunpunt Mantelzorg van Carinova of Samen Doen helpen u graag.

U kunt ook meer informatie vinden op mantelzorgnetwerkhardenberg.nl.