Snelheid verkeer en geluidsoverlast verkeer

De gemeente en de BBCH zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over de snelheid van het verkeer op meerdere plekken in de stad. Bruchterweg, Witte de Withstraat, Parklaan. Niet alleen de snelheid is een probleem en gevaar, maar ook het geluid dat een hoge snelheid met zich meebrengt.

Het overleg vindt weliswaar plaats, maar de gemeente is vrijwel nooit gevoelig voor de argumenten van de BBCH of die van inwoners. Er wordt geschermd met termen als wijkontsluitingswegen, die moeten er zijn en die moeten geasfalteerd zijn en die moeten er zijn voor de veiligheidsdiensten en die moeten een snelheidsbeperking hebben tot maximaal 50 km pu en dat moet want het is van belang in het kader van de bevoorrading van winkels….. Kom op zeg, Hardenberg is geen Amsterdam die echt wel behoefte heeft aan wijkontsluitingswegen. Overigens was er in december 2022 wel een NOS nieuwsbericht dat Amsterdam voor het hele centrumgebied een maximum snelheid gaat invoeren van 30 km pu. Dat past bij een groot artikel in de Kampioen van de ANWB waar een verkeersdeskundige pleit voor het invoeren van een maximum snelheid van 30 km pu in steden en dorpskernen. Dit om het aantal ongevallen te verminderen. Dat is noodzakelijk omdat de statistieken aangeven dat er steeds meer ongelukken in dorpskernen en stedelijk gebied plaatsvinden.

De BBCH pleit er voor om binnen haar hele werkgebied  een snelheidsbeperking in te voeren tot max 30 km pu. Want : handhaving werkt niet, er zijn geen snelheidsbeperkende maatregelen die dat afdwingen en die wil de gemeente ook niet, er wordt onder Handhaving ook verstaan dat er regelmatig snelheidscontroles zijn, maar ook die zijn er als gevolg van personeelstekorten gewoonweg niet.  Ook met een lagere snelheid kunnen winkels gewoon bevoorraad worden, kunnen hulpdiensten gewoon met dezelfde snelheid blijven rijden. Bovendien zijn de afstanden tot de echte wijkontsluitingspunten zo gering dat er nauwelijks tijdsverlies zal gaan optreden. Veiligheid en geluidsreductie zijn belangrijke facetten in de leefomgeving en daar doen we dit voor !

Inmiddels (februari) is er een klankbordgroep gestart: Veilig op weg. BBCH maar ook inwoners zijn hier in vertegenwoordigd.

Wilt u hier op reageren? Doet u dat dan via de knop: Praat mee over.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *