Uitnodiging alg. ledenvergadering BBCH april 2023

Beste leden,

Hierbij willen wij u van Harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de BBCH op woensdag26 april 2023.

 

Plaats: “De Schakel” (boven)

Tijd: 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Bespreken van de notulen van de vergadering d.d. april 2022(website).
 4. Jaarverslag 2022(website)
 5. Financiёle verslag 2022
 6. Begroting 2023
 7. Kascontrole commissie
 8. Vaststellen van de contributie 2023
 9. Aftredende bestuursleden
 10. Aanstellen nieuwe aspirant bestuursleden (tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor het overleg bezwaar maken)

Pauze rond 21.00 uur

Als afsluiting is er een hapje en drankje

 1. Veilig op weg, fietsen en verkeer
 2. Gaswinning
 3. Vergroening
 4. Herinrichting markt
 5. Plan BBCH
 6. Pro actief werken middels enquêtes, brieven e.d.
 7. Leden activeren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Wij hopen op uw komst,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur BBCH

 

www.bbcentrumhardenberg.nl                                   bestuur@bbcentrumhardenberg.nl

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *