Uitnodiging alg. ledenvergadering BBCH juni 2024

Beste leden,
Hierbij willen wij u van Harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de BBCH op woensdag 26 juni 2023.

Plaats: “De Schakel” (boven)

Tijd: 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening (Wegens omstandigheden een late ledenvergadering dit jaar)
 1. Vaststellen van de agenda
 2. Bespreken van de notulen van de vergadering d.d. april 2023(website).
 3. Jaarverslag 2023(website)
 4. Financiёle verslag 2023
 5. Begroting 2024
 6. Kascontrole commissie
 7. Vaststellen van de contributie 2024
 8. Aftredende bestuursleden
 9. Aanstellen nieuwe aspirant bestuursleden (tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor het overleg bezwaar maken)
 10. Enquête hondenuitlaatplaatsen

 

Pauze rond 21.00 uur

Als afsluiting is er een hapje en drankje

 

 1. Blik op de toekomst: J. Poots, voorzitter van de BBCH o.a. Veilig op weg, fietsen en verkeer. Groen, Herinrichting Markt.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

Wij hopen op uw komst,

Met vriendelijke groeten,

Bestuur BBCH

www.bbcentrumhardenberg.nl                                   bestuur@bbcentrumhardenberg.nl