Nieuws

ChristenUnie roept op tot actie: Zorgen om fatbikes

ChristenUnie roept op tot actie: Zorgen om fatbikes Het aantal elektrische fietsers in de gemeente Hardenberg neemt logischerwijs toe. Deze groei zorgt voor grote snelheidsverschillen tussen elektrische fietsen, gewone fietsen en voetgangers. Sinds enige tijd is er ook een nieuw soort elektrische fiets op de markt, de zogeheten fatbike. Het illegaal aanpassen van deze fatbikes, zodat ze harder kunnen rijden dan toegestaan, blijkt een eenvoudige ingreep te zijn. De jeugdige leeftijd van de meeste gebruikers van deze voertuigen leidt landelijk tot een toename in ongevallen en overlast. Dit probleem wordt onderkend door de landelijke overheid, zoals blijkt uit een

Lees verder

Uitnodiging alg. ledenvergadering BBCH juni 2024

Beste leden, Hierbij willen wij u van Harte uitnodigen voor de algemene ledenvergadering van de BBCH op woensdag 26 juni 2023. Plaats: “De Schakel” (boven) Tijd: 20.00 uur. Agenda: Opening (Wegens omstandigheden een late ledenvergadering dit jaar) Vaststellen van de agenda Bespreken van de notulen van de vergadering d.d. april 2023(website). Jaarverslag 2023(website) Financiёle verslag 2023 Begroting 2024 Kascontrole commissie Vaststellen van de contributie 2024 Aftredende bestuursleden Aanstellen nieuwe aspirant bestuursleden (tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor het overleg bezwaar maken) Enquête hondenuitlaatplaatsen   Pauze rond 21.00 uur Als afsluiting is er een hapje en drankje   Blik op

Lees verder

Enquête Honden uitlaatplaatsen in het Centrumgebied.

Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg houdt een enquête Honden uitlaatplaatsen in het Centrumgebied. De BBCH houdt deze enquête in overleg met de gemeente Hardenberg en de VVE’s langs de Vecht. Van oudsher bestaan er langs de Vecht  honden uitlaatstroken. Op deze stroken kan uw hond zijn behoefte doen. Eens per 3 weken worden deze stroken schoon gezogen. Langs deze stroken bestond geen bebouwing. In de huidige situatie staan er appartementen complexen parallel aan deze stroken. Met name in de zomer hebben bewoners er last van. Het gaat ruiken. Iedere hondenbezitter heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij zoeken naar een betere

Lees verder

Gooi centrum dicht voor fietsers

Hardenberg vernieuwt centrum, maar bewoners hopen op meer: ‘Gooi centrum dicht voor fietsers’ Hardenberg vernieuwt haar centrum. Met groen, een fontein, een speelplek en extra parkeerplekken voor fietsers. Bewoners zijn enthousiast, maar zien ook nog ruimte voor verbetering. Vooral de fietsenstroom door de binnenstad is de belangenvereniging voor centrumbewoners een doorn in het oog. ,,De schooljeugd vliegt door de stad.’’ ,,De boel wordt verfraaid, dat is natuurlijk allemaal mooi. Met allemaal groene aspecten, een fontein. Maar met één ding blijf je zitten: de verkeersdrukte’’, zegt Tonnis Meijer, bestuurslid van Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg. ,,Als je door het centrum loopt,

Lees verder

Vacature: nieuw bestuurslid

De Belangenvereniging Bewoners Centrum Hardenberg (BBCH) zoekt nieuwe  bestuursleden die bereid zijn mee te draaien in het reguliere overleg van de BBCH . Op jaarbasis ongeveer 10 avonden per jaar. Daarnaast de bereidheid om af en toe bijeenkomsten te bezoeken of deel uit te maken van werkgroepen als de omgeving dit vraagt. Achterliggende gedachte is dat een aantal bestuursleden op termijn graag wil stoppen met zijn/haar werkzaamheden. Het huidige bestuur hoort uit 7 leden te bestaan. Wilt jij graag meedenken over de ontwikkelingen in het Centrum gebied en een spreekbuis zijn voor de inwoners in het contact met de

Lees verder

Meedoen en meedenken over het nieuwe grondstoffenplan

woensdag 17 januari 2024 13:17 Hoe zamelen we in de gemeente Hardenberg meer waardevolle grondstoffen in? En wat doen we met het afval wat nog overblijft? Daarvoor maakt de gemeente een nieuw grondstoffenplan. Inwoners kunnen meedenken en meedoen. Op het online participatieplatform www.samenhardenberg.nl/grondstoffenplan kunnen ze vanaf nu ideeën indienen. De ideeën kunnen gaan over hoe we meer grondstoffen inzamelen en minder afval overhouden. Haalbare, betaalbare en uitvoerbare ideeën krijgen mogelijk een plek in het nieuwe grondstoffenplan. Een nieuw plan voor het inzamelen van grondstoffen en afval In huishoudelijk afval zitten vaak nog veel waardevolle grondstoffen. Zoals plastic, metalen, karton

Lees verder

Krantenbericht van CU fietsers en voetgangers

Meedoen en meedenken over het nieuwe grondstoffenplan ChristenUnie maakt zich zorgen over fietsers en voetgangers in de voervolle winkelstraten in Hardenberg. Veel mensen, zowel vakantiegasten als eigen inwoners, maken gebruik van het aanbod aan winkels en horeca in het centrum van Hardenberg. Dat is een goede ontwikkeling, maar brengt ook neveneffecten met zich mee. Met name in de zomermaanden moeten zowel fietsers als voetgangers hun weg vinden door de overvolle winkelstraten, waarbij de beschikbare verkeersruimte door reclamestandaarden en terrassen aanzienlijk wordt beperkt. De risico’s voor het winkelend publiek nemen daardoor toe, met bijna-ongelukken, irritatie, scheldpartijen en zelfs een recente

Lees verder

Reactie op toekomstvisie centrumstructuur van de BBCH aan B&W, Raadsleden en projectleider

Hardenberg januari 2024 Aan: Burgemeester en wethouders Gemeenteraadsleden potitieke partijen Reactie BBCH op ambitiedocument Toekomstvisie Centrumstructuur Wij, als BBCH, kijken naar dit document met focus op inhoud en gevoerde procedure. Allereerst zijn we blij dat er nu iets ligt. Met dit stuk zijn er nu hele concrete reacties mogelijk. Die zullen we hierna weergeven in de tweedeling zoals hiervoor aangegeven. Gevoerde procedure : De BBCH heeft deelgenomen aan alle sessies van de Klankbordgroep. Wat ons direct opviel is dat onze inbreng op een belangrijk uitgangspunt niet verwoord is in dit stuk.  Vanuit OKRA/de gemeente wordt aangegeven dat 85% van

Lees verder

Gaswinning Hardenberg steeds concreter

Gaswinning in Hardenberg steeds concreter, wijziging plan aangevraagd bij provincie Het lijkt erop dat de NAM daadwerkelijk extra gas in Collendoorn gaat aanboren. De organisatie heeft een wijziging van het winningsplan bij de provincie aangevraagd, om meer en langer gas te mogen winnen. De gemeenteraad gaf vorig jaar zomer al aan zorgen te hebben over het plan. De NAM denkt dat er nog een gasbel zit die niet in verbinding staat met het bestaande veld, daar willen ze schuin naartoe boren. Ze schatten de kans dat daar gas in zit op 60 tot 70 procent’’, lichtte wethouder Werner ten

Lees verder

Armoederegisseur stelt zich voor

Armoede in de gemeente Hardenberg Mijn naam is Margreet Dirksen en sinds 1 juni 2023 ben ik werkzaam als armoederegisseur bij de gemeente Hardenberg. De functie van armoederegisseur is een nieuwe functie die is ontstaan naar aanleiding van alle maatschappelijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat er helaas steeds meer mensen in Nederland, en dus ook in de gemeente Hardenberg, leven in armoede. De opdracht die ik heb meegekregen is het leveren van een bijdrage aan het signaleren en bespreekbaar maken van armoede onder inwoners en organisaties die in contact staan met inwoners. Dit zodat de juiste weg naar hulp

Lees verder